De vertrouwenspersonen van DWH geven steun en advies aan leden en bezoekers die te maken krijgen met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling bij DWH. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, stalking, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik en geweld.

De vertrouwenspersoon

  • Zorgt voor opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag
  • Biedt een luisterend oor
  • Bespreekt met jou welke opties er zijn
  • Kijkt indien gewenst naar mogelijke oplossingen in de informele sfeer
  • Kan je ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals
  • Kan je ook helpen met een klacht, melding of aangifte
  • Begeleidt je, maar alleen wanneer jij dit wenst
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Is een vrijwilliger en niet altijd of onbeperkt beschikbaar
  • Kan een vraag weigeren, bijvoorbeeld als ze er persoonlijk te betrokken bij zijn

Wees niet bang om contact op te nemen. De vertrouwenspersoon zal elke kwestie serieus behandelen en is er om je te helpen.

Andreas Zafiropoulos

Vertrouwenspersoon

Bernard Schendstok

Vertrouwenspersoon

Enri Mammana

Vertrouwenspersoon

Niamh Henssen

Vertrouwenspersoon