Deze regels gelden in het pand van DWH en in de directe omgeving van het pand.

Algemene regels:

 1. Alle aanwijzingen van bartenders en andere dienstdoende vrijwilligers, met betrekking tot de huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u indienen per mail aan [email protected].
 2. Het is verplicht mee te werken bij controles op wapen- en drugsbezit
 3. Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 4. DWH is niet aansprakelijk bij schade aan of diefstal van uw eigendommen.
 5. Alcohol wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar. U kunt gevraagd worden u te legitimeren.
 6. Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

Het is verboden om:

 1. te roken (inclusief e-sigaretten) in het pand of direct voor de deur,
 2. harddrugs in bezit te hebben, of drugs te gebruiken of te verhandelen,
 3. wapens, of als zodanig bruikbare voorwerpen, in bezit te hebben,
 4. diefstal of vernieling te plegen,
 5. goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen),
 6. geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,
 7. discriminerende opmerkingen te maken.

Het is niet toegestaan:

 1. eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen,
 2. rondom het pand geluidsoverlast te veroorzaken of afval op grond te gooien,
 3. huisdieren mee naar binnen te nemen,
 4. buiten het pand consumpties te nuttigen (met instemming van het bestuur kan het stoepje voor het pand hierop een uitzondering zijn).

De toegang kan geweigerd worden als u:

 1. aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs oogt,
 2. agressief of ander ongewenst gedrag vertoont,
 3. de toegang eerder is ontzegd,
 4. niet valt binnen de leeftijdsgroep of andere begrenzing van de avond of activiteit,
 5. niet meewerkt aan controles op leeftijd, of op wapens of drugs,
 6. niet passend gekleed bent.

Bij het plegen van misdrijven:

 1. schakelen wij de politie in en doen we aangifte.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 1. wordt u gesommeerd te vertrekken en toegang tot de zaak ontzegd,
 2. wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van de bartenders en dienstdoende vrijwilligers op te volgen.