DWH geeft gastlessen over LHBT+ onderwerpen zoals gender en seksualiteit, met als doel vooroordelen en stereotypen daarover weg te nemen. Dit doen onze voorlichters in een interactieve sessie, op basis van door Movisie effectief bewezen methoden en onze eigen jarenlange ervaring met voorlichting.

De voorlichters van DWH zijn een enthousiaste en diverse groep vrijwilligers uit de regio. Ze vertellen graag een verhaal over hun ervaring als LHBT+’er, en weten dit te koppelen aan de eigen ervaring die leerlingen hebben met vooroordelen of discriminatie. Daarna gaan ze over op een, op de doelgroep afgestemd, spel om positieve associaties te creëren met LHBT+ zijn, en zo een gezamenlijke norm op te bouwen tegen discriminatie.

Wij geven al vele jaren voorlichting op middelbare scholen in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en incidenteel daarbuiten. Sinds kort geven we ook voorlichting op basisscholen, bij sportverenigingen, en op MBO’s.

Onze Voorlichters

Bij mijn eerste voorlichting over LHBTI+ leerde ik voor het eerst over de term transgender waar ik me meteen in kon herkennen.
Cas hij/hem
Zelf gaf ik al voorlichting op mijn middelbare school en daar merkte ik hoeveel positieve impact het voor iemand kan hebben.
Dante die/diens
Voorlichting is vooral ook voor niet LHBTI'ers, om elkaar beter te leren begrijpen en om barrières af te breken.
Dennis hij/hem
Door scholieren kennis te laten maken met verschillende genders en seksualiteiten, helpt dit in hun eigen ontwikkeling.
Didi zij/haar
Enkel het taboe doorbreken door erover te praten kan al het verschil maken in iemands leven. Daar doe ik het voor!
Stefan hij/hem
Door in gesprek te gaan en mezelf te zijn, hoop ik anderen te laten zien dat dit ook oké is!
Thomas hij/hem
Ik wil niemand te overtuigen om anderen te accepteren, maar ik probeer wel je horizon te verbreden om anderen lief te hebben zoals ze zijn.
Yung-Qi hij/hem

Hoe ziet een gastles eruit?

Een voorlichting (op het voortgezet onderwijs) wordt gegeven door twee voorlichters, gedurende een of twee lesuren.

Met een associatiespel worden leerlingen gevraagd alle termen te roepen die ze met LHBT+ associëren, zonder dat antwoorden als goed of fout worden aangemerkt – zo blijft het gesprek open. Daarna gaan de voorlichters in op de verschillende termen binnen LHBT+ en op de genoemde vooroordelen. Door hun persoonlijke verhalen te koppelen aan soortgelijke ervaringen van leerlingen bouwen we aan wederzijds begrip en het wegnemen van vooroordelen.

Interesse in een voorlichting?

Interesse in een voorlichting of op zoek naar meer informatie? Laat hieronder je contactgegevens achter, dan nemen onze voorlichting coördinatoren contact op.