DWH geeft gastlessen over LHBT+ onderwerpen zoals gender en seksualiteit, met als doel vooroordelen en stereotypen daarover weg te nemen. Dit doen onze voorlichters in een interactieve sessie, op basis van door Movisie effectief bewezen methoden en onze eigen jarenlange ervaring met voorlichting.

De voorlichters van DWH zijn een enthousiaste en diverse groep vrijwilligers uit de regio. Ze vertellen graag een verhaal over hun ervaring als LHBT+’er, en weten dit te koppelen aan de eigen ervaring die leerlingen hebben met vooroordelen of discriminatie. Daarna gaan ze over op een, op de doelgroep afgestemd, spel om positieve associaties te creëren met LHBT+ zijn, en zo een gezamenlijke norm op te bouwen tegen discriminatie.

Wij geven al vele jaren voorlichting op middelbare scholen in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en incidenteel daarbuiten. Sinds kort geven we ook voorlichting op basisscholen, bij sportverenigingen, en op MBO’s.

Interesse in een voorlichting?

Interesse in een voorlichting of op zoek naar meer informatie? Laat hieronder je contactgegevens achter, dan nemen onze voorlichting coördinatoren contact op.

Hoe ziet een voorlichting eruit?

Een voorlichting (op het voortgezet onderwijs) wordt gegeven door twee voorlichters, gedurende een of twee lesuren. Met een associatiespel worden leerlingen gevraagd alle termen te roepen die ze met LHBT+ associëren, zonder dat antwoorden als goed of fout worden aangemerkt – zo blijft het gesprek open. Daarna gaan de voorlichters in op de verschillende termen binnen LHBT+ en op de genoemde vooroordelen. Door hun persoonlijke verhalen te koppelen aan soortgelijke ervaringen van leerlingen bouwen we aan wederzijds begrip en het wegnemen van vooroordelen.