Outsite Bestuur

Het 17e bestuur van Outsite draagt de naam meOUT, en bestaat uit de volgende lieve mensen:

Casper Boone | Voorzitter
voorzitter@outsite.nl

Daan Verrer | Secretaris
secretaris@outsite.nl

Joël Abrahams | Penningmeester
penningmeester@outsite.nl

Cécile Taquet Gaspérini | Interne Zaken
intern@outsite.nl

Algemeen contact met het Outsite bestuur is mogelijk via bestuur@outsite.nl.

Vertrouwenspersoon

Outsite heeft een vertrouwenspersoon met wie je contact kunt opzoeken om over vereniging gerelateerde en persoonlijke problemen te praten indien je daar behoefte aan hebt.

Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon opereert volledig onafhankelijk van het Outsite en DWH bestuur. Alleen als de situatie het noodzaakt, en dan alleen met expliciete persoonlijke toestemming, worden kwesties aan hen voorgelegd.

Wees niet bang om contact op te nemen. De vertrouwenspersoon zal elke kwestie serieus behandelen en is er om je te helpen.

Andreas Zafiropoulos | Vertrouwenspersoon Outsite
vertrouwenspersoon@outsite.nl