Discriminatie

Melden helpt

Als je last ondervindt van discriminatie of dit signaleert, kun je contact opnemen met de stichting inclusie en discriminatie bestrijding: het IDB. Het IDB streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt, ongeacht geslacht, afkomst, levensbeschouwing en geloof, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging en alles wat een mens uniek en onderscheidend maakt.

Er zijn verscheidene manieren om discriminatie of uitsluiting te melden (zie “Contact en links” onderaan). Melden is altijd anoniem mogelijk. Het is mogelijk dat de medewerkers contact met u opnemen voor nadere uitleg of verheldering.

De medewerkers hebben verschillende mogelijkheden om u te helpen of te ondersteunen. Na een inventarisering en toetsing zal in overleg met u bekeken worden hoe de zaak wordt afgehandeld.

De afhandeling kan bestaan uit:

  • Bemiddeling; hierbij wordt een hoor en wederhoor procedure opgestart, de aangeklaagde partij wordt dan aangeschreven en uw verhaal wordt aan hem of haar voorgelegd ter reactie. We zetten dan in op herstel van verhoudingen tussen beide partijen.
  • Ondersteuning bij procedures; denk hierbij aan het indienen van een politieklacht, met u meegaan naar de politie om aangifte te doen, begeleiding naar de Commissie Gelijke Behandeling.
  • Advies; hierbij vertellen we u wat er mogelijk is en kunt u hiermee zelf aan de slag.

Het kan ook dat u alleen uw verhaal kwijt wilt. In dat geval zijn de medewerkers een luisterend oor, bieden ze morele steun en zal het verhaal slechts geregistreerd worden.

Altijd melden; al is het anoniem!

Melden is altijd belangrijk: of het nu anoniem is en of u nu prijs stelt op ondersteuning of niet. Elke rapportage is een signaal naar de overheid en andere instellingen om gelijkheid te promoten en discriminatie te bestrijden. In het kort: melden helpt altijd!

Contact en links