DWH Challenge

Gisteren is de Kickoff van de DWH challenge geweest. Hieronder vind je informatie over de challenge en hoe je mee kunt doen.

De DWH Challenge 2016 is een project om leden actief te betrekken bij bepaalde zaken in de vereniging. Als bestuur hebben we een aantal casussen voorbereid waar we jullie ideeën, input en kennis hard bij nodig hebben.

DWH Challenge 2016, huh?
Deze Challenge is een wedstrijd waarbij teams of individuen een idee bedenken en uitwerken.  Op 8 april presenteren zij uiteindelijk tijdens de DWH Challenge 2016 avond hun voorstel aan de aanwezige leden, het bestuur en een neutrale jury. Hoe de ideeën worden gepresenteerd is helemaal vrij: dichtvorm, liedje, presentatie of een video, alles mag.

Wat kan ik / kunnen we winnen?
Het beste idee of concept wordt in 2016 daadwerkelijk uitgevoerd met hulp van het bestuur. Daarnaast ontvangt de winnaar  een DWH drank kaart ter waarde van maar liefst 75 euro! Maar ook alle andere teams kunnen prijzen winnen.

Wie bepaalt wie er wint?
De ideeën worden beoordeeld door een echte jury. De jury zal bestaan uit leden van de Raad van Advies. Deze Raad van Advies is een nieuw orgaan dat het bestuur van DWH gevraagd en ongevraagd zal bijstaan met niet bindend advies. De Raad van Advies bestaat uit mannen en vrouwen met veel kennis en ervaring in de LHBT beweging in het algemeen en bij DWH in het bijzonder.

Welke thema’s zijn er in de DWH Challange?
De DWH Challange kent vier thema’s:

  • voorlichting;
  • barbezetting;
  • aantrekkelijk lidmaatschap;
  • een vrij thema

Voorlichting
Voorlichting is een kerntaak van de DWH. Het is belangrijk omdat we door middel van voorlichting homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender zijn bespreekbaar en zichtbaar maken. Op die manier dragen we bij aan de verdere groei van sociale acceptatie van LHBT’s in de samenleving. Voor de gemeente Delft heeft dit een hoge prioriteit. De uitvoering daarvan heeft zij aan DWH gedelegeerd. Daardoor levert het onze vereniging de nodige inkomsten op.
Toch blijft het organiseren van de voorlichtingen lastig. Vragen die ons bezighouden zijn: Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voorlichters zijn? Hoe houden/maken we het voorlichtingsprogramma effectief en leuk? Hoe komen we nieuwe scholen binnen? Hoe trainen we de voorlichters en wie doet dat? Hoe kunnen we samenwerken met derden zoals bijvoorbeeld COC Haaglanden.

Barbezetting
De bar is het hart van de DWH. De bar is niet alleen de enige ontmoetingsplaats voor LHBT’s in Delft, het levert onze vereniging ook de meeste inkomsten op. Op de baravonden is een barman of -vrouw de spin in het web.
Het bar team staat continu voor uitdagingen: Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg mensen beschikbaar zijn om achter de bar te staan? Hoe houden we de functie van barvrouw of -man interessant? Hoe kunnen we als barteam de gastvrijheid voor onze bezoekers verder verbeteren?

Aantrekkelijk lidmaatschap
Zonder leden geen DWH. Samen vormen wij immers al bijna 50 jaar deze mooie vereniging. Ondanks dat DWH zich gelukkig prijst met een grote groep trouwe en betrokken leden, ziet het bestuur ook hier de nodige uitdagingen. Hoe kunnen we het lidmaatschap van DWH nog meer inhoud geven? Wat zijn de mogelijkheden om het lidmaatschap van DWH voor zowel bestaande als voor nieuwe leden nog aantrekkelijker te maken?
Hoe kunnen we meer nieuwe leden werven en daarmee een groei van de vereniging bewerkstelligen?

Vrij thema
Het vrije thema is zoals de naam al doet vermoeden bijna helemaal vrij. Het doel is echter wel om iets binnen de vereniging te verbeteren. Het gaat er hierbij dus niet zozeer om met iets geheel nieuws te komen maar om het verder verbeteren. Geef hierbij dus niet alleen goed aan wat je met jouw idee gaat verbeteren maar ook waarom.

En nu?
Ga aan de slag, in je eentje of vorm een team!
Ga brainstormen hoe jij één van de bovenstaande uitdagingen zou aanpakken, werk het uit en kom met een plan.
En onthoudt in principe is alles mogelijk!

Meld jezelf of je team wel even bij ons aan via challenge16@dwhdelft.nl. Vermeld daarbij de challenge, of challenges, die je oppakt en wanneer je met een team deelneemt de namen van de teamleden.

We zien graag jullie bijdragen op 13 mei.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben mail die dan naar voorzitter@dwhdelft.nl en we zullen ze zo snel mogelijk beantwoorden.