Leden tuinen in 1 april grap: “DWH wordt COC Delft”

1 April: Het DWH Bestuur heeft leden in de maling genomen met de mededeling dat DWH COC Delft wordt. Lees het oorspronkelijke bericht hier: http://eepurl.com/bilcuH.

image

Het bestuur is verheugd dat de leden zo betrokken zijn bij deze vereniging. Een aantal leden is er namelijk flink ingetuind:

Heren,

Niet dat ik op voorhand tegen ben maar het is mij ontgaan wanneer de ledenvergadering met tweederde meerderheid is geweest die vereist is conform artikel 19.5 van de statuten bij een juridische fusie.

Beste bestuur,

De verandering van DWH//Outsite naar COC Delft is groot en ik vind dat een dergelijke beslissing binnen de vereniging tijdens een ALV besproken en vervolgens met een stemming een richting gekozen had moeten worden. Beter laat dan nooit wil ik dan toch deze ALV waarbij alle plussen en minnen voor deze verandering besproken kunnen worden zodat ook de leden achter dit besluit kunnen komen te staan of dat blijkt dat de leden liever onderdeel zijn van een zelfstandige organisatie.

Ik voel mij op dit moment in ieder geval gepasseerd als actief lid en ben hier zo door verrast dat ik niet weet of ik met de beslissing zelf eens of oneens ben. Wel weet ik dat ik graag een stem had gehad en/of iets had gelezen over toetreding tot het COC-instituut in de visie voor DWH/Outsite, dat zou een land namelijk ook aan zijn burgers vertellen als zij toetreden tot de Europese Unie.

Dag bestuur,

Jullie verrassen me nogal met deze ontwikkeling. Hoort dit geen ledenbesluit te zijn, aangezien we een vereniging zijn? Of heb ik wat gemist doordat ik niet bij de laatste ALV aanwezig was?

Voor alle duidelijkheid: ik ben vooral benieuwd naar de reden(en) waarom jullie hiervoor hebben gekozen, want die mis ik in deze aankondiging.

Ik hoor graag van jullie!

Treurig. De bewuste keuze en geschiedenis geen deel uit te willen maken van het COC het raam uitgegooid op een toon alsof dat als het mooiste en hoogste na te streven doel gezien moet worden.
Ik verbaas mij echter vooral over de wijze van mededelen: voor een naamsverandering lijkt mij een statutenwijziging noodzakelijk, evenals (en al helemaal) voor een fusie of lidmaatschap met/van het COC. Of is daar al een ledenvergadering over gehouden en heb ik simpelweg niet opgelet?

Hi guys,

Dit is groot nieuws wat uit de lucht komt vallen. Ik weet nog niet wat ik er van moet denken. Daarom stuur ik jullie een reactie. Het roept een aantal vragen bij mij op.

Wat houdt het concreet in dat we daar deel van gaan uitmaken? In hoevere zullen zaken veranderen zoals we die nu doen? Want ik ga er van uit dat we financieel moeten gaan afdragen aan hen of iets dergelijks..? Ik vermoed ook dat er van ons verwacht wordt alles op dezelfde manier te gaan aanpakken zoals het COC, gezien het een landelijke organisatie is? Per wanneer gaat dit in?

Vanaf het begin dat ik bij DWH kom hoor ik niet anders dan dat we een zeer eigen karakter hebben en dat juist dat onze grote troef is en dat juist vanuit het COC naar ons gekeken wordt, hoe wij dingen aanpakken. Dus deze ontwikkeling staat daar haaks op.

Nogmaals ik weet niet goed wat ik hier van moet denken op dit moment. De indruk die ik heb -het mailtje lezende- dat alles al geregeld is…  Hopelijk kunnen jullie wat meer licht op de zaak werpen zodat ik een mening kan vormen.

Maar ook leden die het gelijk doorhadden:

Geacht bestuur,
Is dit een 1 april grap of is dit serieus bedoeld?

Wat een briljante grap!

Mooie bak. :)

Poisson d’avril!

O! M! G! Hij is briljant. Ik ben benieuwd naar de reacties