Lid worden

Door lid te worden steun je ons in díe dingen die we zo belangrijk vinden, zoals de kennismakingsgroep, voorlichting op middelbare scholen, filmavond, baravonden en alle andere activiteiten bij DWH en Outsite.

Als lid ontvang je het blad van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit: het Andersblad en mag je bij de Eating-Out aanschuiven waar je lekker, gezellig en goedkoop kunt eten.

Aanmeldformulier:

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Tariefgroep
Normaal (€ 47,50)Reductie (€ 23,50)

IBAN nummer voor betaling via automatische incasso:

Vraag / opmerking?

Contributie tarieven
De contributie van de DWH / Outsite bedraagt minimaal € 47,50 / € 23,50 per jaar.

Een hogere bijdrage is natuurlijk van harte welkom.

In de algemene ledenvergadering is besloten dat de DWH prijsdifferentiatie voor de contributie gebruikt, op basis van draagkracht. Om het niet al te ingewikkeld te maken, is er een vuistregel opgesteld:
Voor mensen met een leeftijd tot 25 jaar, of vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (60+/65+), geldt een gereduceerd tarief van tenminste € 23,50.
Alle andere leden betalen de normale contributie van € 47,50.

Er zijn uitzonderingen:

  • Mensen die aan de hand van de vuistregel korting op de contributie zouden krijgen, doch genoeg verdienen voor het normale tarief, behoren dat normale tarief ook te betalen.
  • Mensen die aan de hand van de vuistregel geen korting op de contributie krijgen doch het financieel niet kunnen bolwerken om het (normale) tarief te betalen, kunnen zich wenden tot de penningmeester.
  • Wanneer een verandering optreedt in de situatie die effect heeft op een van bovenstaande uitzonderingen, dient dit aan de penningmeester gemeld te worden.