ALV april 2018

De algemene ledenvergadering (ALV) van de DWH zal op 3 april plaatsvinden. De vergadering start om 20:00 uur, de deur zal om 19:30 uur opengaan. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Tijdens deze ALV zullen de reguliere jaarstukken worden besproken. De agenda voor de vergadering is als volgt:

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststellen notulen d.d. 27 november 2017
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Mededelingen werkgroepen
6. Jaarverslag 2017

6.1. Presentatie
6.2. Voorstel tot goedkeuring jaarverslag

7. Jaarrekening 2017

7.1. Presentatie
7.2. Advies kascontrolecommissie
7.3. Voorstel tot goedkeuring jaarrekening

8. Voorstel tot verlenen van decharge aan bestuur
9. Installatie kascontrolecommissie 2018
10. Jaarplan 2018

10.1. Presentatie jaarplan 2018
10.2. Voorstel tot goedkeuring jaarplan

11. Rondvraag
12. Sluiting

Inmiddels zijn alle officiële uitnodigingen de deur uit, hierin vindt je ook de bijlagen bij de vergadering. Heb je dat mailtje nog niet binnen? Stuur dan snel een mailtje naar bestuur@dwhdelft.nl.