Persbericht: minisymposium sociale acceptatie van LHBT

Op maandag 9 maart bogen een 35-tal Delftenaren zich tijdens een minisymposium over de sociale acceptatie van LHBT (lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders) in Delft. Op de vraag of homo-emancipatie nog wel van deze tijd is, gaf wethouder Stephan Brandligt in zijn aftrap meteen ondubbelzinnig antwoord. In een veranderend Nederland anno 2015 is homo-emancipatie niet voltooid. Nederland, maar ook Delft wordt steeds internationaler, deze diversiteit brengt naast kansen ook uitdagingen met zich mee. Reden voor de gemeente Delft om met een 40-tal andere Nederlandse steden mee te doen aan het programma “Regenboogsteden”. Met diverse acties wil Delft bijdragen aan de weerbaarheid en acceptatie van LHBT.

In het eerste gedeelte van het symposium blikten de aanwezigen terug op de wapenfeiten van de afgelopen jaren. Veel stappen zijn gezet, denk aan de roze salon in het verzorgingstehuis en de gay-straight alliances op een aantal middelbare scholen. En uiteraard de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH), die al decennia aan de weg timmert met voorlichting, coming-outgroepen en zichtbaarheidsacties.

Vervolgens bogen de aanwezigen zich op de nieuwe uitdagingen. Rode draad blijft nog altijd “bespreekbaar maken”, dat echter vooral ook van binnenuit zal moeten komen. Dit geldt voor situaties als de veiligheid in buurten, waar homostellen soms gepest worden. Op scholen waar jongeren worstelen met hun coming-out. Maar ook in levensbeschouwelijke en biculturele kringen waar van oudsher andere opvattingen over seksuele diversiteit leven. Acceptatie is een doel waar homo’s én hetero’s samen in moeten optrekken. Niet drammerig of polariserend maar met een eerlijk verhaal. De aanwezigen op het symposium vertegenwoordigden een divers Delfts gezelschap van vrijwilligers en professionals uit cultuur, zorg, onderwijs en veiligheid. Komende maanden zal de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit met deze partners het actieplan verder uitwerken.

Pitchers minisymposium