Discriminatie

Melden helpt

Als je last ondervindt van discriminatie of dit signaleert, kun je contact opnemen met bureau discriminatiezaken. Waarvoor kunt u bij het Bureau Discriminatiezaken terecht?

Het Bureau Discriminatiezaken behandelt klachten over discriminatie op de volgende gronden: ras (afkomst of huidskleur), godsdienst, geslacht, levensovertuiging, leeftijd, seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte, politieke gezindheid, nationaliteit, burgerlijke staat, levensovertuiging en arbeidsduur.

U kunt uw klacht op verschillende manieren melden: via email, telefoon maar ook in een persoonlijk gesprek (op afspraak). In de praktijk bereiken de meeste klachten en meldingen ons via mail en telefoon.

Na een melding via email belt een van de consulenten van Bureau Discriminatiezaken u zonodig om uw verhaal te verduidelijken. Aan de hand van uw verhaal en wensen, wordt beoordeeld hoe de klacht verder wordt behandeld.

Bureau Discriminatiezaken hanteert in principe het juridisch kader van de gelijke behandelingswetgeving en het strafrecht. Klachten en meldingen worden hieraan, voordat ze in behandeling worden genomen, getoetst.

Die behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Bemiddeling; hierbij wordt een hoor en wederhoor procedure opgestart, de aangeklaagde partij wordt dan aangeschreven en uw verhaal wordt aan hem of haar voorgelegd ter reactie. We zetten dan in op herstel van verhoudingen tussen beide partijen.
  • Ondersteuning bij procedures; denk hierbij aan het indienen van een politieklacht, met u meegaan naar de politie om aangifte te doen, begeleiding naar de Commissie Gelijke Behandeling.
  • Advies; hierbij vertellen we u wat er mogelijk is en kunt u hiermee zelf aan de slag.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt; in dat geval bieden we u een luisterend oor en morele ondersteuning en zullen we uw melding alleen registreren. Op grond van onze registratie doet het Bureau Discriminatiezaken aanbevelingen aan overheid en instellingen voor het stimuleren van gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie.

Melden helpt dus!

0800-321 86 86

klachten@discriminatiezaken.nl